Disclaimer

 © 2011. Niets van deze site mag worden gekopieerd en verspreid, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G+G Holland Int. G+G Holland Int. verklaart dat deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld.

Evenwel kan deze op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Terug naar de homepage